Điều kiện người Việt chơi Casino Hồ Tràm ?

Bộ tài chính vừa có thông tư số 102/2017/TT-BTC, Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino. Cụ thể các điều kiện người Việt chơi Casino được quy định tại thông tư.

Điều kiện người Việt chơi Casino tại Việt Nam

Cụ thể, Công dân Việt Nam có thể tham gia chơi casino tại các điểm kinh doanh casino trên lãnh thổ Việt Nam khi thỏa các điều kiện theo quy định.

  1. Các chứng từ chứng minh có thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân: Bản sao có chứng thực tờ khai thuế thu nhập cá nhân đã được cơ quan thuế quyết toán hoặc bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế chứng minh người chơi có thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân trong vòng 01 năm trước khi vào chơi casino.
  2. Bản sao có chứng thực xác nhận thu nhập hàng tháng, bảng lương hàng tháng hoặc quyết định trả lương của cơ quan nơi người chơi đang công tác xác nhận trong 03 tháng gần nhất kể từ ngày vào chơi casino, trong đó thể hiện mức thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên.
  3. Bản sao có chứng thực hợp đồng cho thuê nhà, cho thuê tài sản của người chơi còn hiệu lực theo quy định của pháp luật, trong đó thể hiện tổng số tiền cho thuê hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên.
  4. Bản sao có chứng thực sổ tiết kiệm ngân hàng, sao kê tài khoản tiền gửi ngân hàng của người chơi có thời hạn từ 01 năm trở lên và có phát sinh lãi hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên.
  5. Các giấy tờ khác chứng minh được người chơi có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên;

Ngoài ra, người chơi có thể xuất trình đồng thời nhiều hồ sơ để chứng minh có tổng thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.

Casino Hồ Tràm trực thuộc dự án Hồ Tràm Strip (164hecta), được Văn phòng chính phủ Việt Nam phê duyệt. Được sự đầu tư bởi Lodgis Hospitality ( liên doanh Warburg PinCus và quỹ Vinacapital), với tổng vốn đầu tư lên tới 4.2 tỉ đô la.