Dưới đây là cập nhật thông tin mới nhất dự án Ixora Ho Tram Strip và những thông tin liên quan, ảnh hưởng đến dự án Ixora.
Chuyên viên: 0933 101 363 (Mr.Ngọc Quang)